Phở Thanh Cảnh

Địa chỉ:  55, Nguyễn Cư Trinh P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM
21