Phở Cát Tường

Địa chỉ: 61 Thủ Khoa Huân, Bến Thành, Hồ Chí Minh
23